Historia kościoła i parafii

Kalendarium | Budowa kościoła i budynków parafialnych


Krótka historia parafii Chrystusa Króla Wszechświata w Kolnie


Myśl o powstaniu nowej parafii w Kolnie swymi początkami sięga 1991 r. Wówczas staraniem Burmistrza Miasta Kolno, Józefa Stanisława Szymanowskiego, w listopadzie Wojewoda Łomżyński Jan Niebrzydowski przekazał dla samorządu Miasta i Gminy Kolno około 47 ha ziemi. W lutym 1992 roku decyzją Rady Miasta i Gminy Kolno teren ten został podzielony na działki. Część z nich stała się własnością gminy a część własnością miasta. Obszar położony za szpitalem przeznaczono pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne nazwane osiedlem "Południe II".

W porozumieniu z ówczesnym proboszczem ks. kanonikiem Janem Harasimem i po otrzymaniu pozytywnej opinii Komisji Budownictwa Sakralnego przy Kurii Łomżyńskiej podjęto decyzję o zabezpieczeniu terenu o powierzchni 2 ha pod budowę nowego kościoła w Kolnie. W związku z tym Rada Miasta Kolna 13 kwietnia 1994 roku podjęła Uchwałę o ustaleniu granic terenu pod budowę obiektu sakralnego. Teren przeznaczony pod budowę kościoła składał się z czterech działek, jednej miejskiej i trzech prywatnych. Działki prywatne wymieniono na działki miejskie i cały teren przewidziany pod budowę kościoła wówczas stał się własnością miasta Kolna. Następnie Burmistrz Miasta Józef Stanisław Szymanowski w dniu 30 grudnia 1997 roku zamienił w/w teren aktem notarialnym na cmentarz parafialny w Kolnie. Od tego momentu teren pod budowę naszej świątyni stał się własnością Parafii św. Anny w Kolnie, której proboszczem z dniem 1 września 1997 roku został ks. prałat Jan Lucjan Grajewski.

1 kwietnia 1998 roku w uroczystej procesji z kościoła św. Anny przyniesiono krzyż i ustawiono na przeznaczonym pod budowę placu. Procesji przewodniczył i poświęcił krzyż ks. prałat Antoni Boszko.

7 maja 1998 roku ks. Bp Stanisław Stefanek w obecności duchowieństwa i wiernych pobłogosławił miejsce, gdzie miał stanąć kościół pod wezwaniem Chrystusa Króla Wszechświata w Kolnie.

Podczas kwietniowej pielgrzymki do Włoch w 1999 roku pielgrzymi otrzymali od papieża Jana Pawła II kamień węgielnym wzięty z grobu św. Piotra Apostoła w Watykanie i błogosławieństwo dla wszystkich mieszkańców Kolna na całe planowane przedsięwzięcie związane z budową nowej świątyni.

3 maja 1999 roku w uroczystość Najświętszej Maryi Panny ks. prałat dr Jan Lucjan Grajewski powołał Radę Ekonomiczną i Komitet Budowy Kościoła pod wezwaniem Chrystusa Króla Wszechświata w Kolnie. Przewodniczącym został Burmistrz Miasta Kolna p. Józef Stanisław Szymanowski a wiceprzewodniczącym - dyrektor ZDZ p. Stanisław Malinowski. 1 czerwca 1999 roku rozpoczęto prace ziemne budowy przy wielkim wkładzie i zaangażowaniu p. Henryka Podeszwika i jego synów.

Budowę świątyni rozpoczęto 22 sierpnia 1999 r. Kamień węgielny wmurowany został przez Bpa pomocniczego Tadeusza Zawistowskiego 24 września 2000 r. Budowa kościoła - staraniem ks. prałata Jan Lucjana Grajewskiego, proboszcza parafii pw. św. Anny w Kolnie - trwała do końca czerwca 2004 r., do momentu, kiedy został mianowany proboszczem parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie.

1 lipca 2004 r., jeszcze podczas trwania prac budowlanych, została erygowana przez Biskupa Łomżyńskiego Stanisława Stefanka Parafia pw. Chrystusa Króla Wszechświata, która powstała z terytorium parafii pw. św. Anny w Kolnie.

Codzienną liturgię w murach budującej się jeszcze świątyni rozpoczęto dnia 3 lipca 2004 roku - wraz z objęciem urzędu przez pierwszego proboszcza.

W latach 2004-2018 staraniem ks. kan. Wojciecha Stefaniaka przeprowadzono prace nad wykończeniem surowego stanu wnętrza kościoła, wykonano ocieplenie oraz elewację zewnętrzną świątyni, wykonano również ogrzewanie kościoła i instalację nagłośnieniową. Wykonano posadzkę granitową na powierzchni całego kościoła oraz marmurowy ołtarz i lektorium. Wyposażono prezbiterium i wnętrze kościoła w meble liturgiczne, wykonana została również Droga Krzyżowa i wstawiono witraże. W ołtarzu głównym umieszczono płaskorzeźby: Chrystusa Króla oraz symbole czterech ewangelistów i Ducha Świętego, które zostały zaprojektowane i wykonane przez artystów plastyków - państwa Beatę i Macieja Aleksandrowiczów. Na placu wokół świątyni zostały wykonane kapliczki różańcowe, a otoczenie kościoła i plebanii zagospodarowano zielenią.

W latach 2006-2012 staraniem ks. proboszcza została wybudowana i uposażona plebania.

Wszystkie te prace budowlano-wykończeniowe kościoła, plebanii i otoczenia zostały sfinansowane z ofiar parafian, instytucji, fundatorów indywidualnych oraz innych ofiarodawców.

W dniu 9 czerwca 2018 roku kościół parafialny p.w. Chrystusa Króla Wszechświata w Kolnie został uroczyście konsekrowany przez ks. biskupa Janusza Stepnowskiego przy współudziale ks. biskupa Tadeusza Bronakowskiego i ks. biskupa seniora Stanisława Stefanka.