Historia kościoła i parafii

Kalendarium


Ważne daty z historii parafii Chrystusa Króla Wszechświata w Kolnie

9 czerwca
2018

Konsekracja kościoła

>> Foto 1 <<     >> Foto 2 <<     >> Foto 3 <<     >> Foto 4 <<     >> Foto 5 <<
>> Foto 6 <<     >> Foto 7 <<     >> Foto 8 <<     >> Foto 9 <<     >>Foto 10<<
>>Foto 11<<     >>Foto 12<<     >>Foto 13<<     >>Foto 14<<     >>Foto 15<<
>>Foto 16<<     >>Foto 17<<

>> WIĘCEJ <<

10 września
2017

Dożynki diecezjalne

>> Foto 1 <<     >> Foto 2 <<     >> Foto 3 <<     >> Foto 4 <<     >> Foto 5 <<
>> Foto 6 <<     >> Foto 7 <<     >> Foto 8 <<     >> Foto 9 <<     >>Foto 10<<
>>Foto 11<<     >>Foto 12<<     >>Foto 13<<     >>Foto 14<<     >>Foto 15<<

2 października
2016

Wprowadzenie relikwii św. Faustyny i bł. Michała Sopoćki

>> Foto 1 <<     >> Foto 2 <<     >> Foto 3 <<     >> Foto 4 <<

3 czerwca
2016

Intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa w parafii i w mieście

>> Foto 1 <<     >> Foto 2 <<     >> Foto 3 <<     >> Foto 4 <<     >> Foto 5 <<
>> Foto 6 <<     >> Foto 7 <<     >> Foto 8 <<     >> Foto 9 <<     >> Foto 10<<
>>Foto 11<<

>> WIĘCEJ <<

6-17 kwietnia
2016

Pielgrzymka do Włoch po figurę św. Michała Archanioła

>> Foto 1 <<     >> Foto 2 <<     >> Foto 3 <<     >> Foto 4 <<     >> Foto 5 <<
>> Foto 6 <<     >> Foto 7 <<     >> Foto 8 <<     >> Foto 9 <<     >> Foto 10<<
>> Foto 11 <<    

6 marca
2016

Wprowadzenie relikwii św. Kazimierza

>> Foto 1 <<     >> Foto 2 <<     >> Foto 3 <<     >> Foto 4 <<     >> Foto 5 <<

21-22 maja
2015

Nawiedzenie figury św. Michała Archanioła

>> Foto 1 <<     >> Foto 2 <<     >> Foto 3 <<     >> Foto 4 <<     >> Foto 5 <<
>> Foto 6 <<     >> Foto 7 <<     >> Foto 8 <<     >> Foto 9 <<     >> Foto 10<<
>>Foto 11<<     >>Foto 12<<     >>Foto 13<<     >>Foto 14<<     >>Foto 15<<
>>Foto 16<<     >>Foto 17<<     >>Foto 18<<

9 listopada
2014

Wprowadzenie relikwii św. Jana Pawła II

>> Foto 1 <<     >> Foto 2 <<     >> Foto 3 <<     >> Foto 4 <<     >> Foto 5 <<

11-18 listopada
2012

Misje Święte prowadzone przez Ojców Redemptorystów

>> Foto 1 <<     >> Foto 2 <<     >> Foto 3 <<     >> Foto 4 <<
>> Foto 5 <<     >> Foto 6 <<     >> Foto 7 <<

24-28 lutego
2011

Nawiedzenie parafii przez relikwie błogosławionej Karoliny Kózkówny

>> Foto 1 <<     >> Foto 2 <<     >> Foto 3 <<
>> Foto 4 <<     >> Foto 5 <<

31 sierpnia - 1 września
2008

Nawiedzenie parafii przez obraz Jezusa Miłosiernego

>> Foto 1 <<     >> Foto 2 <<     >> Foto 3 <<

1 czerwca 2008

Ks. Paweł Grala pochodzący z naszej parafii odprawił pierwszą prymicję w naszym kościele

>> Foto 1 <<     >> Foto 2 <<     >> Foto 3 <<

25 listopada 2007

J.E. Ks. Biskup Tadeusz Bronakowski podczas Mszy świętej odpustowej poświęcił płaskorzeźby: Chrystusa Króla, symbole czterech Ewangelistów i Ducha Świętego, umieszczone w prezbiterium oraz witraże Matki Boskiej Częstochowskiej i Chrystusa Króla Wszechświata.

>> Poświęcenie figur <<           >> Poświęcenie witraża <<

16 lipca 2007

J.E. Ks. Biskup Tadeusz Bronakowski pobłogosławił wznowienie budowy domu parafialnego i Parafialną Poradnię Rodzinną

>> Wznowienie budowy <<           >> Poradnia rodzinna <<

26 kwietnia 2006

Poświęcenie placu pod budowę domu parafialnego przez Biskupa Łomżyńskiego ks. Stanisława Stefanka oraz symboliczne rozpoczęcie prac.

>> Poświęcenie placu <<             >> Dekret biskupi <<

30 sierpnia 2005

Uchwałą Rady Miasta została zmieniona nazwa dotychczasowej ulicy Kasztanowej na ul. Ks. J. L. Grajewskiego – pierwszego budowniczego naszej świątyni

28 listopada 2004

J.E. Ks. Biskup Stanisław Stefanek pobłogosławił i poświęcił Tabernakulum, Drogę Krzyżową, wszelkie liturgiczne sprzęty oraz kościół parafialny p.w. Chrystusa Króla Wszechświata w Kolnie

3 lipca 2004

Wprowadzenie proboszcza i rozpoczęcie codziennej liturgii w murach budującego się kościoła Chrystusa Króla Wszechświata w Kolnie

>> Foto 1 <<              >> Foto 2 <<              >> Foto 3 <<

1 lipca 2004

Podział dotychczasowej parafii p.w. św. Anny w Kolnie i utworzenie Parafii Chrystusa Króla Wszechświata w Kolnie

23 września 2002

Poświęcenie i zamontowanie krzyży na wieżach budującego się kościoła w obecności księży biskupów z Białegostoku, Ełku i Łomży

24 września 2000

Wmurowanie kamienia węgielnego

>> WIĘCEJ <<

3 maja 2000

Rada Miasta Kolna podczas Uroczystej Sesji Rady Miasta nadała Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II tytuł honorowego obywatela miasta Kolna

>> Akt nadania <<

22 sierpnia 1999

Rozpoczęto wykopy pod świątynię Chrystusa Króla Wszechświata w Kolnie

>> Foto <<

22 lutego 1999

Ojciec Święty Jan Paweł II poświęcił kamień węgielny wzięty z bazyliki św. Piotra w Watykanie

>> WIĘCEJ <<

7 maja 1998

J.E. Ks. Biskup Stanisław Stefanek pobłogosławił krzyż i plac pod budowę kościoła Chrystusa Króla Wszechświata w Kolnie

>> Świadectwo błogosławieństwa <<

1 kwietnia 1998

Ustawienie krzyża misyjnego na placu pod budowę kościoła

>> WIĘCEJ <<

30 grudnia 1997

Przekazanie na własność parafii św. Anny w Kolnie gruntów pod świątynię Chrystusa Króla Wszechświata w Kolnie

>> Fragment aktu notarialnego <<