¦piewaj±cy Panu

Organistka

Teresa Adamczyk - pracuje w naszej parafii od 1.X.2010 r.

 


Schola młodzieżowa

 


Schola dziecięca

Scholę dziecięc± prowadz± fachow± ręk± p.p. Anna i Paweł Podeszwik.

Spotkania scholi dziecięcej: sobota godzina 9:00