Parafialny Zespół CARITAS

Parafialny Zespół Caritas w ramach Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (PEAD) prowadzi dystrybucję żywności.

Pomocą w tym zakresie obejmuje 75 rodzin naszej parafii.

Odbiór darów jest każdorazowo kwitowany.

Żywność można odbierać we wtorki w pomieszczeniu Caritas
w godzinach 16:00 - 17:30.

Parafialny Zespół Caritas (PZC) przy parafii Chrystusa Króla w Kolnie istnieje formalnie od 28.09.2005 r.
>> Akt powołania <<
W rzeczywistości swoją działalność prowadzi od jesieni 2004 r. Liczy on 9 stałych członków i kilkanaście osób współpracujących. Przewodniczącym i opiekunem zespołu jest proboszcz parafii ks. Wojciech Stefaniak.

Głównym celem PZC jest działalność charytatywna i humanitarna na rzecz potrzebujących, a w szczególności: rodziny, dzieci, samotnych matek, niepełnosprawnych, bezrobotnych itp.

Realizując te zadania zorganizowano m.in.:

  • świąteczne zbiórki żywności przed każdymi świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy,
    >> Zebrane produkty <<
    >> Foto2 <<     >> Foto3 <<     >> Foto4 <<

  • coroczne festyny charytatywne "Szkolna Wyprawka",

  • spotkania świąteczne dla samotnych,

  • bale integracyjne dla niepełnosprawnych,

  • imprezy rodzinne dla swoich podopiecznych.

Ponadto zespół zajmuje się sprzedażą zniczy i świec wigilijnych, z których część dochodu pozostaje na pomoc dla potrzebujących z naszej parafii.
Na co dzień członkowie PZC wspierają pomocą i radą swoich podopiecznych oraz inne potrzebujące osoby.

Spotkania Parafialnego Zespołu Caritas odbywają się w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca.