OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE


26 lutego 2017 – VIII niedziela zwykła

W procesie budowania naszej wspólnoty z Panem Bogiem powinniśmy pamiętać, że każda niedziela jest dniem Pańskim. Właśnie niedziela jest dniem zgromadzenia liturgicznego, dniem rodziny chrześcijańskiej, radości i odpoczynku od pracy; jest podstawą i rdzeniem całego roku liturgicznego; jest głównym dniem celebrowania Eucharystii, ponieważ jest to dzień zmartwychwstania Pańskiego. Biorąc żywy i świadomy udział we Mszy Świętej, wskazujemy na żywotność naszej wiary, umacniamy nasze powołanie do głoszenia Ewangelii Chrystusowej w świecie.

Dzisiaj rozpoczynamy 50 Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Kościół wzywa nas do szczególnej indywidualnej i wspólnotowej modlitwy oraz do abstynencji, którą możemy ofiarować Panu Bogu jako wynagrodzenie za grzechy pijaństwa innych osób lub z prośbą o uwolnienie od tego nałogu bliskich czy znajomych.

Kończy się tegoroczny karnawał. W tym tygodniu, 1 marca, przypada Środa Popielcowa. Otwiera ona święty, szczególny czas Wielkiego Postu. Msze Święte tego dnia o godzinie730 930, 1130, 1600 i 1800. Zewnętrznym znakiem naszego wejścia na drogę pokuty i nawrócenia jest posypanie głowy popiołem. W kulturze Izraela gest ten był wyrazem wielkiego smutku, żałoby. Popiół przypomina też, że wszystko, co ziemskie, powstało z prochu ziemi i znów w proch się obróci. Ten rozpad jest skutkiem grzechu. Jednak kapłan, posypując głowy wiernych popiołem, czyni nad nimi znak krzyża, który oznacza oczyszczenie i zmartwychwstanie. Zatem Wielki Post – czas pokuty, postu, wyrzeczeń i modlitwy – ma służyć naszemu nawróceniu, ma przygotować nasze serca na owocne przeżycie radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Ofiary składane na tacę w tym dniu są przeznaczone na działalność prowadzoną przez Caritas.

Prosimy nadal o przynoszenie i składanie do kartonu pod chórem palm poświęconych w niedzielę palmową, po spaleniu, popiół z nich posłuży do posypania naszych głów w środę popielcową.

Pamiętajmy, że w Popielec obowiązuje post ścisły, polegający na wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i spożyciu jednego posiłku do syta w ciągu dnia. Pozostałe posiłki muszą zostać ograniczone co do ilości. Ten post obowiązuje wszystkich pomiędzy 18 a rozpoczęciem 60 roku życia. Pozostałych wiernych zachęcamy także do czynnego włączenia się w ten wielki akt pokutny, na miarę ich możliwości. Przypominamy, że wszystkich od 14 roku życia obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie proponuje ogólnopolską inicjatywę ofiarowania postu ścisłego związanego z rozpoczęciem czasu Wielkiego Postu, w Środę Popielcową w intencji pokoju na całym świecie.

Od Środy Popielcowej do pierwszej niedzieli Wielkiego Postu włącznie trwać będą kwartalne dni modlitw o ducha pokuty. Wielki Post powinien być naznaczony naszą ścisłą współpracą z Panem Bogiem, który „daje nam siłę zaczynania od nowa” (KKK nr 1432).

Podczas Wielkiego Postu odprawiane są nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. W naszej parafii Droga Krzyżowa dla dzieci w każdy piątek o godzinie 1600,dzieci będą otrzymywały potwierdzenia obecności, a dla regularnie uczęszczających na nabożeństwa przewidziane są nagrody. Droga Krzyżowa dla dorosłych i młodzieży o godz. 1730, po tym nabożeństwie Msza święta. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, w każdą niedzielę o godz. 1730, po Gorzkich Żalach Msza św. ok godz. 1800.

W Środę Popielcową przypada również święto państwowe: Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W ten sposób przywołujemy zasługi wielu oddanych Polaków, skupionych w organizacjach i grupach niepodległościowych, którzy po zakończeniu II wojny światowej zdecydowali się na podjęcie nierównej walki o suwerenność i niepodległość naszej Ojczyzny.

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Przyjdźmy do świątyni na chwilę adoracji Najświętszego Sakramentu, ofiarując ją w intencji nowych powołań do kapłaństwa i życia zakonnego, także z naszej wspólnoty parafialnej. Pierwszy piątek to dzień Komunii Świętej wynagradzającej za grzechy osobiste i całego świata. W pierwszą sobotę prośmy Matkę Najświętszą o opiekę nad naszymi rodzinami. W czwartek Godzina Święta po Mszy świętej wieczornej, w piątek Msze święte o godzinie 800 i 1800.Adoracja nocna w ciszy rozpocznie się po Mszy wieczornej w kaplicy.

W sobotę 4 marca w liturgii czcimy św. Kazimierza (1458-1484), polskiego królewicza, który swym bogobojnym życiem udowodnił, że władza wcale nie musi być okazją do nadużyć, korupcji ani rywalizacją w gromadzeniu doczesnego bogactwa. Władza i polityka jest dziełem Pana Boga, a odczytana jako powołanie może stać się też drogą do świętości. Ponieważ św. Kazimierz jest patronem naszych braci Litwinów, przez jego wstawiennictwo polecajmy Bożej Opatrzności Kościół i cały naród litewski.Po każdej Mszy świętej adoracja relikwii świętego przez ucałowanie.

W sobotę, 4 marca na godz. 1200 zapraszamy na spotkanie do sali na plebanii młodzież pragnącą formować się w ruchu Światło-Życie, czyli tzw. Oazę.

W poniedziałek, 6 marca o godz. 1840 odbędzie się kolejne spotkanie dla kandydatów do bierzmowania.

4 marca przypada również jedenasta rocznica święceń biskupich Biskupa Tadeusza Bronakowskiego, pamiętajmy o dostojnym jubilacie w naszych modlitwach.

W czasie Wielkiego Postu w naszym dekanacie, w parafii p.w. św. Wojciecha w Porytem prowadzony będzie Kurs Przedmałżeński. Pierwsze spotkanie tych, którzy chcieliby uczestniczyć w Kursie odbędzie się w niedzielę 19 marca b.r. po Mszy o godzinie 1200. Chętni do odbycia tego kursu zgłaszają się do ks. proboszcza parafii w Porytem.

Zapraszamy do pomocy w sprzątaniu kościoła w najbliższą sobotę na godzinę 1200, mieszkańców I części bloku z ul. Wojska Polskiego 67a.

W tym tygodniu przez chrzest święty zostali włączeni do wspólnoty Kościoła w naszej parafii:
Wojciech Jarzyło,
Kaja Jastrzębska
 – niech zawsze będą blisko Pana Jezusa.