OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE    


3 grudnia 2023 – I Niedziela Adwentu

Dziś rozpoczynamy Adwent, czas radosnego przy-gotowania na przyjście Pana, warto podjąć postanowienia adwentowe, których wypełnienie zbliży nas do Chrystusa.

W tym czasie ze szczególną uwagą wpatrujmy się w Maryję, która jest najpiękniejszym wzorem adwentowego oczekiwania na przyjście Odkupiciela. Symbolizuje Ją zapalona roratnia świeca podczas Mszy św. o brzasku dnia zwanej roratami. W naszej parafii roraty rozpoczynają się śpiewem Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny o godzinie 7:00. Dzieci z lampionami dołączają do procesji liturgicznej zmierzającej do ołtarza. Zapraszamy również do udziału w roratach młodzież przygotowującą się do bierzmowania. Jednym z elementów przygotowujących nas do Świąt Narodzenia Pańskiego są również rekolekcje adwentowe, które w naszej parafii odbędą się w dniach 17-19 grudnia. {oprowadzi je ks. Redemptorysta. Pamiętajmy również, że w tradycji polskiej charakter Adwentu podkreślamy przez po-wstrzymywanie się od organizowania i uczestnictwa w zabawach.

W okresie adwentu Caritas Diecezji Łomżyńskiej jak co roku podejmuje Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom przez sprzedaż świec. Zapalona świeca na wigilijnym – świątecznym stole wskazuje na nowonarodzone Dziecię Jezus, a także jest znakiem solidarności wobec dzieci, które potrzebują pomocy. Świece po 20 zł.

Przyjmujemy jeszcze ofiary na wypominki roczne.

Dziękujemy wszystkim za modlitwę i ofiary składane na potrzeby parafii, za te składane na coniedzielną tacę, indywidualnie. u radnych naszej parafii czy konto parafialne. W dzisiejszą niedzielę gościmy kleryka roku III Michała, który pochodzi z Wyszkowa a który kieruje do nas Słowo Boże i zbiera ofiary na Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży.

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. Ofiary składane w tym dniu na tacę przeznaczone są na fundusz ministrancki.

Bóg zapłać tym wszystkim, którzy zrobili dekorację przed ołtarzem w naszym kościele na Adwent.

Radni naszej parafii roznoszą poświęcone opłatki wigilijne. Pamiętajmy że ofiara składana za opłatki nie jest zapłatą za nie, ale darem serca na naszą parafię. Za zrozumienie potrzeb i ofiarność składamy wszystkim serdeczne Bóg zapłać.

Dziękujemy za pomoc w sprzątaniu kościoła mieszkańcom II części Sikorskiego 5 (nr 31-60) i zapraszamy do pomocy w sprzątaniu kościoła w najbliższą sobotę na godz. 10:00 mieszkańców III części Sikorskiego 5 (nr 60-90).

Kościół jest ogrzewany, prosimy zamykać drzwi.

W remizie w Czerwonem będą rozprowadzane opłatki w dniach 2 i 3 grudnia t.j. w sobotę i w nie-dzielę w godzinach od 10:00 do 14:00.