OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE    


18 marca 2017 – V niedziela Wielkiego Postu

W piątą niedzielę Wielkiego Postu Pan Jezus mówi otwarcie, że musi umrzeć, aby wydać plon obfity, że zostanie nad ziemię wywyższony na krzyżu, aby pociągnąć wszystkich do siebie. Starajmy się jak najpełniej przez osobiste nawrócenie współuczestniczyć z Panem Jezusem w Jego dziele odkupienia każdego z nas.

W miniony wtorek zakończyliśmy rekolekcje wielkopostne w naszej parafii, serdecznie dziękujemy wszystkim którzy włączyli się w przygotowanie i przebieg rekolekcji. Od dzisiaj do wtorku włącznie trwają rekolekcje w parafii św. Anny, jeżeli ktoś nie mógł być u spowiedzi u nas, może teraz skorzystać z tego sakramentu w tamtej parafii.

Jutro przypada uroczystość św. Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i patrona Kościoła. Podczas Mszy Świętych będziemy zawierzać mężów i ojców naszej parafii św. Józefowi.

Zbliżamy się do końca Wielkiego Postu, zmienia się charakter tego okresu liturgicznego. Od dziś w kościele zasłaniamy wszystkie krzyże i skupimy się jeszcze bardziej na rozważaniu Męki Pańskiej, stąd większa zachęta do udziału w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. W piątki droga krzyżowa dla dzieci o godzinie 1630, dla młodzieży i dorosłych o 1730, Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o 1730.

Za tydzień Niedzielą Palmową Męki Pańskiej rozpoczynamy Wielki Tydzień. Na początku każdej Mszy Świętej pobłogosławimy palmy, które będą przypominały jerozolimskie gałązki palmowe, słane pod stopy wjeżdżającego do Świętego Miasta Mesjasza. Uroczyste poświęcenie palm w procesją wejścia do świątyni odbędzie się na Mszy świętej o 930 i 1230.

Koniec Wielkiego Postu to dobra okazja, aby zadbać o krzyże – symbol naszej wiary i nadziei. Znajdują się one wszędzie, gdzie toczy się nasze życie: przy drogach, na placach, w przydomowych ogródkach i na innych miejscach. Kiedy będziemy świętować triumf Krzyża, niech te, obok których przechodzimy, na które spoglądamy, będą zadbane, odnowione, a ich otoczenie wysprzątane.

Przypominamy że zgodnie z obowiązującym prawem podatnicy mogą przekazać 1% swojego podatku dochodowego za rok 2017 na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Na terenie Diecezji Łomżyńskiej kościelną organizacją pożytku publicznego jest „CARITAS BLIŹNIM” wspierająca działalność statutową Caritas Diecezji Łomżyńskiej.

W Niedzielę Palmową młodzież przygotowująca się do światowego spotkania w przyszłym roku w Panamie gromadzi się w swoich diecezjach, aby pod przewodnictwem biskupa świętować Dzień Młodzieży. W tym roku towarzyszy mu hasło: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga” (Łk 1,30). Z naszej parafii organizujemy wyjazd na jeden lub dwa dni w zależności od liczby chętnych uczestników. Zapisy i więcej informacji u ks. Adama Krawczyka. Koszt wyjazdu 40 zł.

Zbliża się uroczystość konsekracji naszej świątyni, chcemy do tej chwili odpowiednio się przygotować, duchowo i materialnie. Dalszym przygotowaniem duchowym będzie przeżycie 40 – godzinnego nabożeństwa w końcu kwietnia, prowadzonego przez ks. Antoniego Balcerzaka znanego wielu z Radia Maryja. Przygotowaniem materialnym będzie odnowienie naczyń liturgicznych, wykonanie 4 zacheuszek, wykonanie z brązu aplikacji na ołtarz i lektorium, czy zakup monstrancji, jako wotum wdzięczności Bogu za 100 lat odzyskania przez Polskę niepodległości i możliwość oddania w tym roku naszej świątyni na własność Chrystusowi Królowi. Zachęcamy instytucje, firmy i poszczególne osoby do składania ofiar na ten cel.

Zachęcamy do zakupu paschalików na stół wielkanocny, które rozprowadza Parafialny Zespół Caritas. Dochód z ich sprzedaży Caritas przeznacza na pomoc materialną dla najbardziej potrzebujących dzieci i osób starszych.

Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania odbędzie się w najbliższy wtorek 20 marca kościele bezpośrednio po Mszy Świętej wieczornej.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kolnie prosiła o podanie informacji; że od 20 marca do 29 czerwca br. można bezpłatnie zaszczepić dzieci przeciw pneumokokom, co daje najlepszą ochronę przed zakażeniami, zapaleniem płuc i ucha środkowego. Więcej informacji w gablocie.

Dziękujemy wszystkim za modlitwę i składane ofiary na potrzeby naszej parafii. Dziękujemy p. Janowi Olszakowi, KŻR św. Katarzyny z Czerwonego oraz osobie anonimowej za ofiarę na kwiaty do Grobu Pańskiego.

Zapraszamy do pomocy w sprzątaniu kościoła w najbliższą sobotę na godzinę 1200, mieszkańców I części Sikorskiego 6.

W tym tygodniu patronuje nam:
19 III  – św. Józef, oblubieniec Najświętszej Maryi Panny, opiekun Pana Jezusa, patron Kościoła świętego.