Modlitwa  do  św.  Michała  Archanioła


Święty Michale Archaniele!
Wspomagaj nas w walce,
a przeciw zasadzkom i niegodziwości złego ducha
bądź naszą obroną.
Oby go Bóg pogromić raczył,
pokornie o to prosimy.
A Ty, Wodzu niebieskich zastępów,
szatana i inne duchy złe,
które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,
mocą Bożą strąć do piekła.
Amen.

 

Akt przyjęcia Komunii Świętej duchowej


Kładę się u Twych stóp, o mój Jezu, i ofiarowuję Ci moje skruszone serce, uniżone w swojej nicości i Twojej świętej obecności. Adoruję Cię w sakramencie Twej miłości, niewysłowionej Eucharystii. Pragnę przyjąć Ciebie w tym ubogim przybytku, jaki oferuje Ci mój umysł.
Czekając na radość z sakramentalnej komunii, pragnę przyjąć Cię w duchu. Przyjdź do mnie, O mój Jezu, kiedy ja, ze swojej strony, przychodzę do Ciebie! Niech Twoja miłość ogarnie moje całe jestestwo w życiu i śmierci. Wierzę w Ciebie, Tobie ufam, Ciebie miłuję. Amen.

 


Modlitwa o zaprzestanie rozprzestrzeniania się
epidemii koronawirusa


Boże Ojcze Miłosierny, pełni ufności prosimy Ciebie,
aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń
i aby jak najszybciej można było opanować epidemię.
Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym
i pokój miejscom, do których już dotarł koronawirus.
Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby i pociesz ich rodziny.
Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus,
inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować niebezpieczeństwo.
Panie Jezu, Lekarzu naszych dusz i ciał,
czujemy się bezradni w sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia,
ale ufamy Tobie i prosimy udziel nam pokoju i zdrowia.
Matko Boża Pięknej Miłości, chroń i opiekuj się nami,
Prowadź nas w miłości do Twojego Syna Chrystusa,
który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 


Modlitwa o owoce beatyfikacji czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia


Boże w Trójcy Świętej Jedyny!
Dziękujemy Ci za to, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza, * Kardynała Stefana Wyszyńskiego, * Prymasa Tysiąclecia, Syna Ziemi Łomżyńskiej.
Oczekując dnia Jego beatyfikacji prosimy Cię Boże o obfite duchowe owoce.
Ucz nas heroicznej wiary Księdza Prymasa, * całkowitego oddania się Tobie przez serce Maryi, * miłości do Kościoła i Ojczyzny, * mężnego przeciwstawiania się złu i zwyciężania go ewangelicznym dobrem.
Uczyń Go orędownikiem naszych spraw przed Tobą.
Amen.

Ks. Janusz Stepnowski Biskup Łomżyński

 


Modlitwa  za  Europę


Ojcze ludzkości, Panie historii!

Spójrz na kontynent, na który posłałeś filozofów, ustawodawców i mędrców,
prekursorów wiary w Twojego Syna, który umarł i zmartwychwstał.
Spójrz na ludzi ewangelizowanych przez Piotra i Pawła,
przez proroków, mnichów i świętych.
Spójrz na tereny skąpane we krwi męczenników.
Spójrz na narody złączone wieloma więzami
i podzielone przez nienawiść i wojny.

Daj nam zaangażować się na rzecz Europy Ducha,
opartej nie tylko na umowach gospodarczych,
ale także na wartościach ludzkich i wiecznych:
Europy zdolnej do pojednania narodowego i ekumenicznego,
gotowej przyjąć przybysza, szanującej godność każdego.

Daj nam patrzeć z ufnością na naszą powinność
wspierania i promowania porozumienia między narodami,
które zapewni wszystkim kontynentom sprawiedliwość i chleb,
wolność i pokój. Amen.

Ks. Janusz Stepnowski Biskup Łomżyński


Modlitwa  o  pokój  na  świecie


W obliczu strasznych zagrożeń, spowodowanych wystąpieniami zbrojnymi w różnych częściach świata, a zwłaszcza na Ukrainie, w Ziemi Świętej, w krajach Azji Mniejszej i Afryki, zwracamy się do Boga z gorącą modlitwą i wołamy słowami papieża Pawła VI:

Panie, Boże Pokoju, któryś stworzył ludzi, przedmiot Twej łaskawości, aby byli współuczestnikami Twej chwały. Tyś nam zesłał Jezusa, Twego ukochanego Syna, uczyniłeś Go w tajemnicy paschalnej sprawcą zbawienia, źródłem wszelkiego pokoju i więzią braterstwa. Otwórz nasze umysły i nasze serca na konkretne potrzeby miłości naszych braci i sióstr, abyśmy się stawali coraz bardziej budowniczymi pokoju. Wejrzyj na uciemiężone narody, wśród których przelewana jest krew, aby jak najszybciej zapanował upragniony pokój, a rządzący doszli do porozumienia i uszanowali godność każdego człowieka.

Ojcze miłosierdzia, pomnij na wszystkich, którzy trudzą się, cierpią i umierają usiłując nadać światu charakter bardziej braterski. Niechaj Twoje Królestwo sprawiedliwości, pokoju i miłości ogarnie ludzi wszelkich ras i języków. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Do wspólnego odmawiania w kościołach i kaplicach Diecezji Łomżyńskiej

Ks. Janusz Stepnowski Biskup Łomżyński


Akt  uwielbienia  Miłości  Miłosiernej


Jezu, Zbawicielu nasz! W obecności Maryi, naszej Matki, Aniołów i Świętych zbliżam się z wiarą, ufnością i miłością do Twego Najświętszego Serca, otwartego dla nas na krzyżu. [...]

Ufając w Twoją Miłość do nas, słabych ludzi, zagrożonych napaściami duchów ciemności, z pomocą Aniołów i Świętych obmywam w Twej życiodajnej, oczyszczającej wodzie siebie i moich braci. [...]

Z Aniołami i Świętymi oddaję hołd, cześć i uwielbienie Twojej Boskiej Krwi. [...]

I z ich pomocą zanurzam w niej siebie i moich braci.

Synu Boży, nasz Odkupicielu! Dla Boleści Twej Najświętszej Matki proszę Cię: zmyj z nas brud grzechu Wodą z Twego Serca, zdejmij z oczu bielmo i ulecz nasze rany mocą Ran Twoich, przyjmij nas, obmytych i naznaczonych Twoją Krwią, do Twego Najmiłosierniejszego Serca, abyśmy doznali w Nim ocalenia i uświęcenia.

W godzinie naszej śmierci, błagam, przyjdź, Jezu, i jako nasz Starszy Boski Brat przedstaw nas Bogu Ojcu, którego dziećmi wszyscy jesteśmy. Amen.


MODLITWA  ZA  OJCZYZNĘ

przez przyczynę św. Andrzeja Boboli, patrona Diecezji Łomżyńskiej


Boże, któryś przez wieki ochraniał Polskę cudem Swojej wszechmocy, racz za przyczyną sługi Twojego św. Andrzeja Boboli dopełnić miłosierdzia nad naszą Ojczyzną i odwrócić grożące jej niebezpieczeństwa. Niech za łaską Twoją stanie się narzędziem Twojej czci i chwały.

Natchnij mądrością jej rządców i przedstawicieli, karnością i męstwem jej obrońców, zgodą i sumiennością w wypełnianiu obowiązków jej obywateli. Daj jej kapłanów pełnych ducha Bożego i żarliwych o zbawienie dusz.

Wzmocnij w niej ducha wiary i czystości obyczajów. Wyniszcz wszelką zazdrość i zawiść, osobistą czy zbiorową pychę, samolubstwo i chciwość karmiącą się kosztem dobra publicznego.

Niech rodzice i nauczyciele w bojaźni Bożej wychowują młodzież, zaprawiając ją do posłuszeństwa i pracy, a chroniąc od zepsucia.

Niech ogarnia wszystkich duch poświęcenia się i ofiarności względem Kościoła i Ojczyzny, duch wzajemnej życzliwości i przebaczenia. Jak jeden Bóg, tak jedna wiara, nadzieja i miłość niech krzepią nasze serca! Amen.

Do wspólnego odmawiania w kościołach i kaplicach Diecezji Łomżyńskiej

Ks. Janusz Stepnowski Biskup Łomżyński


 

Modlitwa o uświęcenie nowej wspólnoty parafialnej
i szybkie ukończenie budowy świątyni
Chrystusa Króla Wszechświata w Kolnie


Boże w Trójcy Świętej jedyny,
na Twoją chwałę - i dla zbawienia ludzi,
budujemy w naszym mieście
nową wspólnotę parafialną.
Wznosimy też świątynię
znak naszej wiary.

Boże,
Ty jesteś naszym kochającym Ojcem.
Niech Twoje miłosierdzie przenika każde serce,
łączy nas w parafii
i uświęca wszystkie rodziny.

Jezu Chryste,
wyznajemy Ciebie jako naszego Pana i Króla.
Nasza świątynia Tobie jest poświęcona.
Pragniemy by Ewangelia Dobra Nowina
była naszym życiowym programem
w życiu indywidualnym i społecznym,
a wątpiącym i poszukującym
niech będzie ona drogą do Prawdy.

Duchu Święty Boże,
swoimi darami
umacniaj pasterzy naszej parafii
i każdego z nas
w realizowaniu życiowego powołania.


Wspieraj w trudzie i radości
budowania wspólnoty parafialnej
i wznoszenia Domu Bożego.

Panie nasz i Boże,
polecamy Ci nasze modlitwy i prace,
każdy bezinteresowny wysiłek,
szczególnie zaś cierpienia.
Panie, pomnażaj dobro
hojność serc i ofiarność.
Uchroń nas od pokusy zniechęcenia.

Maryjo, Matko Chrystusa Króla,
utwierdzaj nas w wierności
umacniaj nadzieję
i prowadź drogami miłości do Twojego Syna,
który żyje i króluje teraz
i po wszystkie wieki wieków. Amen


    Ks. Wojciech Stefaniak
    Proboszcz parafii